Bg_top
Slide Banner

Chất lượng nước giải khát đóng chai với sức khỏe người tiêu dùng

Trong NGK công nghiệp có chứa nhiều đường và chất phụ gia, gây ra gánh nặng cho hệ xương, răng, hệ tiết niệu và hệ tiêu hóa, đẩy bạn đến gần với nhiều loại bệnh tật khó chữa.

Bên cạnh đó, nhiều loại NGK đóng chai bị làm giả, kém chất lượng vẫn đang trôi nổi trên thị trường và tác hại của chúng còn cao hơn gấp nhiều lần.

Buổi giao lưu trực tuyến sẽ đưa ra đánh giá về tổng quan về thị trường NGK đóng chai và lợi ích của NGK đóng chai  đối với sức khỏe con người; phổ biến kiến thức cho người tiêu dùng về thị trường NGK đóng chai; phổ biến các quy định pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng đối với NGK đóng chai; phản ánh thực trạng công tác kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng NGK đóng chai.

Chương trình còn đặt ra vấn đề hoàn thiện khung pháp lý, hiệu quả trong kiểm soát chất lượng đảm bảo an toàn cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước giải khát phát triển đúng pháp luật.

Một sản phẩm có kết quả thử nghiệm khác nhau thì rất có thể phản ánh rằng chất lượng của sản phẩm này không có sự đồng đều và có nguy cơ dẫn đến chất lượng sản phẩm không đảm bảo. Tuy nhiên để khẳng định chất lượng sản phẩm có vấn đề hay không thì cần phải xem xét một cách tổng thể từ quá trình sản xuất cho đến toàn bộ khâu bảo quản lưu giữ sản phẩm, thậm chí kể cả việc đánh giá lại các phương pháp thử nghiệm có chính xác.

1. Về nguyên tắc, kết quả thử nghiệm của các tổ chức thử nghiệm có thể sẽ khác nhau nếu:
a) Mẫu thử nghiệm không đồng nhất do một số nguyên nhân như lấy mẫu, trộn mẫu, chia mẫu không đồng nhất hoặc cố ý lấy mẫu để thử nghiệm lần 1 khác với mẫu lấy lần 2 hoặc lưu mẫu không đảm bảo để thay đổi chất lượng,…;

b) Phương pháp thử nghiệm khác nhau cũng dẫn đến kết quả thử khác nhau.

c) Độ không đảm bảo đo của phép đo hoặc sai số của các loại thiết bị thử nghiệm được tính toán, xác định không phù hợp hoặc không được duy trì theo các thông số kỹ thuật ban đầu.

d) Thao tác, kinh nghiệm của người thử nghiệm viên khác nhau.

2. Để đảm bảo độ chính xác của kết quả thử nghiệm, vai trò của cơ quan quản lý, cơ quan chỉ định là phải định hướng, kiểm tra, thanh tra các tổ chức thử nghiệm được chỉ định thì mới có kết quả thống nhất; các tổ chức thử nghiệm được chỉ định phải có trách nhiệm tuân thủ đúng theo phương pháp thử nghiệm do Bộ quản lý chuyên ngành quy định, phải tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật về lĩnh vực thử nghiệm (Phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, các thử nghiệm viên phải được đào tạo phù hợp với lĩnh vực thử nghiệm, phải tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng, xác định độ không đảm bảo đo...; phải đăng ký hoạt động thử nghiệm mới được xem xét chỉ định).

3. Khi thực hiện việc thử nghiệm lần 2, cần lưu ý các vấn đề sau:
a) Mẫu thử nghiệm phải là mẫu lưu của thử nghiệm lần 1, không thực hiện lấy mẫu mới vì nếu thử nghiệm trên mẫu lấy mới sẽ không đảm bảo hai mẫu thử nghiệm này là đồng nhất với nhau.

 b) Việc thử nghiệm này phải do tổ chức thử nghiệm được chỉ định thử nghiệm phân bón thực hiện.

c) Phương pháp thử nghiệm lần 2 phải giống phương pháp thử nghiệm lần 1.

Theo quy định các tổ chức thử nghiệm phải đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và được chỉ định để thực hiện hoạt động thử nghiệm phù hợp QCVN.

Do đó, về cơ bản các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và được chỉ định là có đủ năng lực thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu quy định. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng của hoạt động thử nghiệm đối với nước giải khát, các tổ chức thử nghiệm nên tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo. Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 thuộc Tổng cục TCĐLCL đang tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo đối với nước giải khát.

Tin liên quan